ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ 1 Ημερομηνία Ζευγαρώματος:  17-08-2017

Mad Mali Bora

Jack ​

profilejack
profilejack
Jack Malinois (31)
Jack Malinois (31)
Jack Malinois (30)
Jack Malinois (30)
Jack Malinois (28)
Jack Malinois (28)
Jack Malinois (29)
Jack Malinois (29)
Jack Malinois (27)
Jack Malinois (27)
Jack Malinois (26)
Jack Malinois (26)
Jack Malinois (25)
Jack Malinois (25)
Jack Malinois (24)
Jack Malinois (24)

ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ 2  Ημερομηνία Ζευγαρώματος:  18-09-2017

Holland Maggi Van Le Dobry

Maggi
Maggi
MAGGI (17)
MAGGI (17)
MAGGI (18)
MAGGI (18)
MAGGI (16)
MAGGI (16)
MAGGI (15)
MAGGI (15)
MAGGI (14)
MAGGI (14)
MAGGI (13)
MAGGI (13)
MAGGI (9)
MAGGI (9)
MAGGI (12)
MAGGI (12)

Holland Rasco Van Le Dobry

Rasco-(6)
Rasco-(6)
Rasco-(2)
Rasco-(2)
Rasco-(4)
Rasco-(4)
Rasco-(5)
Rasco-(5)
Rasco-(3)
Rasco-(3)
Rasco-(1)
Rasco-(1)

Please Contact : +30 699 7191240  Giannis ​