-Υπακοή

-Εξειδικευμένη υπακοή

-Προεκπαίδευση κουταβιών

-Φύλαξη χώρου ολοκληρωμένη

-Περιμετρική φύλαξη παρατήρηση

-Σωματοφυλακή

-Σωματοφυλακή παιδιών

-Λύση προβλημάτων συμπεριφοράς

-Άρνηση τροφής

-Housebreaking

-Θεωρητικά μαθήματα εκπαίδευσης

-Πλήρης συμβουλευτική υποστήριξη

-Ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα

-Κυναθλητισμός

1/1

Copyright © 2012 workingk9team.com. All rights reserved.

​Unless otherwise indicated, all materials on these pages are copyrighted by workingk9team.com

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλης της σελίδας χωρίς τη γραπτή άδεια της workingk9team.com